I Martin Pålsson Management AB arbetar konsulter med erfarenhet av IT Ledning inom många olika branscher.
Med erfarna konsulter erbjuder vi ett effektivt och målmedvetet arbetssätt som stödjer uppdragsgivaren i att kontinuerligt ta beslut som för verksamhetens projekt mot målet.